Servering

  • Kafe med enkel lunsj, kaffi og kaker. I tillegg til eksisterande kafe i Vangshuset opna vi våren 2018 nytt serveringslokale på låven. Her er det plass til 80 lunsjgjester!
  • Skjenkjeløyve

Opningstider
Ope i opningstida til galleriet – sjå den enkelte utstilling.