Servering

  • Kafe med enkel lunsj, kaffi og kaker. I tillegg til eksisterande kafe i Vangshuset opna vi våren 2018 nytt serveringslokale på låven. Her er det plass til 80 lunsjgjester!
  • Skjenkjeløyve

Opningstider
Ope i opningstida til galleriet – sjå den enkelte utstilling.

 

 

 


Warning: Undefined variable $lightbox_url_target in /home/G/galleriguddalno/www/gg/wp-content/plugins/cerchez-core/utils/shortcodes/shortcode-list.php on line 1009

Warning: Undefined variable $lightbox_url_target in /home/G/galleriguddalno/www/gg/wp-content/plugins/cerchez-core/utils/shortcodes/shortcode-list.php on line 1009

Warning: Undefined variable $lightbox_url_target in /home/G/galleriguddalno/www/gg/wp-content/plugins/cerchez-core/utils/shortcodes/shortcode-list.php on line 1009

Warning: Undefined variable $lightbox_url_target in /home/G/galleriguddalno/www/gg/wp-content/plugins/cerchez-core/utils/shortcodes/shortcode-list.php on line 1009