Lastar Hendingar

« Alle Hendingar

  • Denne hending er over.

Simone Hooymans – animasjon og digitale trykk. Åse Anda – grafikk. Ingrid Haukelidsæter – måleri

28. august 2021 - 10. oktober 2021

Ope laurdag og søndag kl. 11 – 16.

Simone Hooymans

Simone Hooymans (f.1974), er ein av dei fremste animasjonskunstnarane i Norge i dag og har vunne ei rekkje prisar for sine særeigne animasjonsfilmar. Simones handteikna animasjonar er kjenneteikna av fantastiske fargar og fascinerande rørsler som sug sjåarane med seg inn i nye univers.

Ho arbeidar primært med teikning og animasjon. Nyleg markerte ho seg under opningsutstillinga på  Deichman sitt nye hovudbibliotek i Bjørvika, med ein større videoinstallasjon “Talking Plants” .
Ho vann seinast publikumsprisen for beste animasjon under animasjonsfestivalen ReAnima i

Bergen i november 2020 for filmen «Ras».
Hooymans er opprinneleg frå Nederland, men bur og arbeidar i Ålvik, Hardanger.

Ho er utdanna i Nederland ved Kunstakademiet i Arnhem og St. Joost i Breda, og ho har delteke i ei rekkje internasjonale gruppeutstillingar og filmfestivalar. Mellom anna Høstutstillingen, Vestlandsutstillingen, Kort Film festivalen i Grimstad, International Short Film festival Beijing og Suwon IPark Museum of Art in South Korea. https://www.simonehooymans.com/


Åse Anda

Åse Anda er ein ny kunstnar i galleriet. Ho bur i Stavanger og har dei siste åra hatt atelier i Tou Atelierhus. Hennar hovudmedium er grafikk. Det å jobba med papir, farge og trykk er hennar store lidenskap.

Arbeidet kan ein sjå som forskingsbasert og prosessuelt. Ho er oppteken av fargar, og interessert i å utforska grensene for kva som kan reknas som grafikk. Gjennom ulike grafiske teknikkar som silketrykk, etsing og monotypi undersøkjer ho farge og korleis fargane påvirkar vår persepsjon. Grafikken sitt vesen tiltalar henne, det å aldri ha heilt kontroll. Det opnar opp for det uforutsigbare undervegs i arbeidet, slik at sjølve prosessen også blir ein motor i prosjekta.

Prosjektet Ad Infinitum (mot uendeleg) er eit rammeverk kunstnaren jobbar innanfor, der ho er inspirert av Sol Lewitt. Som Lewitt har ho laga seg eit regelverk med kvadratet som utgangspunkt. Kvadratet gjentek  ho som regel 9 gonger i kvart bilde. Dei blir sette saman igjen og igjen på nye måtar og med ulike fargar.

Dette er eit livsprosjekt som ho har jobba med sidan 2014.

Eit sitat frå boka «The form of Color» av Karl Gerstner er viktig for henne.

Form er fargens kropp. Farge er formens sjel

https://www.aaseanda.no


Ingrid Haukelidsæter

Ingrid Haukelidsæter frå Stavanger  hadde utstilling i galleriet for 5 år sidan (2016). På denne utstillinga viser ho berre måleri (men grafikken finn du i galleriet si grafikkavdeling). Kunstnaren  arbeidar vekselsvis med grafikk og måleri.

Motstanden teknikkane gjev er ein viktig del av arbeidsprosessen.  Motpolane sårbarhet-styrke og trygghet- frihet er tema som lenge har følgt hennar  kunstnarskap.  Musikk og bevegelse er referansar ho ofte brukar. Ho etterstrebar ein fysisk og mental  tilstadeverelse i sine bilde og prøver å tyna verkemidla til ho oppnår ei maksimal kraft, både når det gjeld  form og innhald.

Grafikk er forenklingas kunst. Det meditative elementet i arbeidsprosessen tiltalar henne samtidig som arbeidet er prega  av raske, presise og endelege avgjerder. Ho jobbar med serielle bildeforteljingar og likar å undersøkja  dei  uendelege moglegheitene  avtrykket gjev.

I maleria  jobber ho intuitivt og direkte. Store format  gjev  rom for bevegelse. Ho leitar og samtalar med bildet undervegs. Med transparente lag byggjer ho  opp bildet og ynskjer at samtalen mellom henne og lerretet skal setja synlege spor. Det er leitinga og summen av alle val som til slutt blir til ein heilskap.

Ingrid Haukelidsæter er innkjøpt av blant andre Stavanger Kunstmuseum, Haugesund Billedgalleri, Eskilstuna Kunstmuseum, den Norske Ambassaden i Beirut og Regjeringa sin representasjonsbustad.

Ho har hatt ei rekkje utstillingar nasjonalt og internasjonalt. I 2020 hadde ho separatutstilling ved Galleri Norske Grafikere, Haugesund Billedgalleri og Galleri Briskeby.

https://facebook.com/Ingrid-Haukelids%C3%A6ter-Art-1204388149589959/

 

Detaljar:

Start:
28. august 2021
Slutt:
10. oktober 2021
Kategori:

Lokale

Galleri G Guddal
Guddalsvegen 181
Rosendal, Hordaland, Seimsfoss 5472 Norge

Arrangør

Galleri G Guddal AS
Phone
95 78 63 22

Anna

Opningstider
Ope laurdag og søndag kl. 11 – 16.